İKÜ Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi LaboratuvarıT.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği lisans programlarında öğretim dili İngilizce’dir. İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı’ndan itibaren, öğretim dili Türkçe olan İnşaat Mühendisliği Lisans Programı da öğretime başlamıştır. Öğretim programları, problem çözme becerisi, tasarım yeteneği ve mühendislik çalışmalarında sıkça rastlanan karmaşık olayları yönetebilme becerisi kazandıracak biçimde düzenlenip, dış paydaşların görüşleri alınarak ve  uluslararası standartlar gözetilerek güncellenmektedir. Bu amaçla, temel bilim, mesleki bilgi ve beceri ile kültür dersleri programlarda dengeli biçimde yer almaktadır.

Başarılı öğrencilerimiz, öğrenimlerinin üçüncü yarıyılından başlayarak, İstanbul Kültür Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerinde sunulan çift anadal programlarına katılabilirler. Bunun yanı sıra, dileyen öğrencilerimiz için ilgi duydukları alanlarda yandal öğrenimi olanağı sağlanmaktadır. Fakültemiz öğrencilerinin Avrupa Birliği ülkelerindeki üniversitelerde bir ya da iki yarıyıl öğretim ve staj olanağı sağlayan Erasmus+ Programı’ndan yararlanabilmeleri için, 2001 yılından başlayarak, lisans programları derslerinin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) ile eşdeğerliliği sağlanmıştır. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı’ndan itibaren tüm lisans programlarımız yeniden düzenlenerek güncellenmiş, Avrupa Yükseköğretim Alanı yaratmayı hedefleyen Bologna Süreci’ne uyumlu hale getirilmiştir.
 

 


Son Güncelleme Tarihi: Pt, 11/29/2021 - 15:50