Akreditasyon

Türkiye'de mühendislik programları alanında akreditasyon vermeye tek yetkili kuruluş olan Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği MÜDEK tarafından akredite edilen İKÜ Mühendislik Fakültesi, European Accreditation of Engineering Programmes (EUR- ACE) etiketiyle ödüllendirilmiştir.

 

İstanbul Kültür Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, MÜDEK ve EUR-ACE tarafından 30 Eylül 2019 ve 30 Eylül 2022 tarihleri arasını kapsayacak şekilde üç yıllık akreditasyon aldılar. 

MÜDEK akreditasyonu, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi'nin eğitim programlarının ulusal kalite yeterlilik standartlarına uygunluğu ve kalite güvencesini ifade etmektedir. Akredite olan program mezunları için, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı "EUR-ACE Etiketi " alma hakkı yanında, Washington Accord'a üye tüm ülkeler (Amerika, Avusturalya, Kanada, Yeni Zelanda, Japonya ve üye diğer Avrupa ülkeleri) için eşdeğerlilik sağlanmış olacaktır.

MÜDEK akreditasyonu/EUR-ACE® etiketinin mühendislik öğrencileri ve mezunları için faydaları,

  • EUR-ACE® etiketine sahip programın yüksek Avrupa standartlarını ve uluslararası standartları karşıladığını güvence altına alması, ve Avrupa'da işverenler tarafından tanınıyor olması,
  • Diğer yükseköğretim kurumlarında sunulan, EUR-ACE® etiketine sahip yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruyu kolaylaştırması,
  • Mühendislik mesleğinin düzenlemelere tabi olduğu ülkelerde, EUR-ACE® etiketli programların kayıtlı veya yeminli mühendis olabilmek için zorunlu olan eğitim gereksinimlerini karşılaması,
  • Profesyonel Yeterliklerin Tanınmasına Dair AB Direktifi uyarınca, EUR-ACE® etiketinin lisansüstü hareketliliği kolaylaştırması,
  • EUR-ACE® etiketinin FEANI (Ulusal Mühendislik Birlikleri Avrupa Federasyonu) tarafından 'Profesyonel Kart' alabilmek için eğitim standardı olarak kabul ediliyor olması,
  • FEANI'nin , EUR-ACE® etiketine sahip programları Eur Ing unvanı için aranan eğitim gereksinimlerini sıralayan rehbere otomatik olarak dahil ediyor olması olarak sıralanabilir.
İstanbul Kültür Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜDEK Akreditasyon Raporları ve Belgeleri
MÜDEK Akreditasyon Belgesi 2019-2022  
MÜDEK Akreditasyon Belgesi 2016-2019  
MÜDEK Akreditasyon Belgesi 2014-2016  
EUR-ACE Bachelor Belgeleri  
2013 Raporu  
2015 Raporu  
2018 Raporu  

 

İstanbul Kültür Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü MÜDEK Akreditasyon Raporları ve Belgeleri
MÜDEK Akreditasyon Belgesi 2016-2019  
EUR-ACE Bachelor Belgesi 2016-2019  

 

İstanbul Kültür Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü MÜDEK Akreditasyon Raporları ve Belgeleri
MÜDEK Akreditasyon Belgesi 2019-2022  
MÜDEK Akreditasyon Belgesi 2017-2019  
MÜDEK Akreditasyon Belgesi 2016-2017  
EUR-ACE Bachelor Belgeleri