İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kalite Komisyonu

 İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kalite Komisyonu Üyeleri

 • Prof. Dr. Ayşe Tülin AKTİN (Dekan)
 • Dr. Öğr. Üyesi Zeynep GERGİN (Endüstri Müh.)
 • Doç. Dr. Esra SAATÇİ (Elektrik Elektronik Müh.)
 • Dr. Öğr. Üyesi Wisam ELMASRY (Bilgisayar Müh.)
 • Dr. Öğr. Üyesi N. Özge FERCAN (İnşaat Müh.)
 • Ufuk YÜKSEL (Öğrenci Temsilcisi) 
 • Dr. Öğr. Üyesi Wisam ELMASRY (Başkan)
 • *** (Üye)
 • *** (Üye)
 • Doç. Dr. Esra SAATÇI (Bölüm Kalite Sorumlusu)
 • Prof. Dr. Oruç BİLGİÇ (Bölüm Kalite Komisyonu Üyesi)
 • Arş.Gör.Basri ERDOĞAN (Bölüm Kalite Komisyonu Üyesi)
 • Öğrenci temsilcisi
 • Dr. Öğr. Üyesi Duygun Fatih DEMİREL (Başkan)
 • Dr. Öğr. Üyesi Okay IŞIK (Üye)
 • Arş. Gör. Ayşe PAKSOY (Üye)
 • Ufuk YÜKSEL (Öğrenci Temsilcisi)
 • Dr. Öğretim Üyesi Nazife Özge FERCAN (Başkan)
 • ***
 • Arş. Gör. Begüm BAŞBUĞ (Üye)
 • ***
İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
2022-2023 / 1  
2022-2023 / 2  
2022-2023 / 3  
2023-2024 / 1  
İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
31 Temmuz 2018 / 1  
07 Ağustos 2018 / 2  
10 Ağustos 2018 / 3  
02 Ekim 2018 / 4  
09 Ekim 2018 / 5  
23 Ocak 2019 / 6  
30 Kasım 2019 / 1  
28 Aralık 2021 / 1  
17 Mart 2022 / 2  
7 Temmuz & 18 Ağustos 2022 / 3  

Son Güncelleme Tarihi: Per, 11/30/2023 - 12:24