İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kalite Komisyonu

 İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kalite Komisyonu Üyeleri

 • Dr. Öğr. Üyesi Zeynep GERGİN (Dekan Yardımcısı)
 • Prof. Dr. Güray YILMAZ (Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nurettin UĞURAL (İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı)
 • Ufuk YÜKSEL (Fakülte Öğrenci Temsilcisi)
   
 • Dr. Öğr. Üyesi Wisam ELMASRY (Başkan)
 • Arş. Gör. Şeyma DERDİYOK (Üye)
 • Arş. Gör. Hatice NİZAM ÖZOĞUR (Üye)
 • Doç. Dr. Esra SAATÇI (Bölüm Kalite Sorumlusu)
 • Prof. Dr. Oruç BİLGİÇ (Bölüm Kalite Komisyonu Üyesi)
 • Arş.Gör.Basri ERDOĞAN (Bölüm Kalite Komisyonu Üyesi)
 • Ahmet Can GÜNAY (Bölüm Öğrenci Temsilcisi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Duygun Fatih DEMİREL (Başkan)
 • Dr. Öğr. Üyesi Okay IŞIK (Üye)
 • Arş. Gör. Sevra ÇİÇEKLİ (Üye)
 • Ufuk YÜKSEL (Öğrenci Temsilcisi)
 • Dr. Öğretim Üyesi Nazife Özge FERCAN (Başkan)
 • Dr. Öğretim Üyesi Pınar İNCİ KOÇAK (Üye)
 • Arş. Gör. Begüm BAŞBUĞ (Üye)
 • Müh. Hazal Berrak GENÇDAL (Üye)
İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
31 Temmuz 2018 / 1  
07 Ağustos 2018 / 2  
10 Ağustos 2018 / 3  
02 Ekim 2018 / 4  
09 Ekim 2018 / 5  
23 Ocak 2019 / 6  
30 Kasım 2019 / 1  
28 Aralık 2021 / 1  
17 Mart 2022 / 2