Mühendislik Fakültesi Yönetimi

Dekan
Prof.Dr.
Ahmet Murat Türk

Prof. Dr. Ahmet Murat Türk

Dekan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi
İ. Ethem Tarhan
Dr. Öğr. Üyesi İ. Ethem Tarhan
Prof. Dr. Murat TÜRK (Dekan)
Prof. Dr. Murat TAYLI (Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Fadime Ü. YÜKSEKTEPE (Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Murat TÜRK (İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Esra SAATÇİ (Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Turgut UZEL
Prof.Dr. Oruç BİLGİÇ
Prof.Dr. Nihal SARIER
Doç. Dr. Akhan AKBULUT
Doç.Dr. Gülce ÖĞRÜÇ ILDIZ
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep D. GERGİN
Prof. Dr. Murat TÜRK (Dekan)
Prof.Dr. Nihal SARIER
Prof.Dr. Oruç BİLGİÇ
Prof.Dr. Murat TAYLI
Doç.Dr. Akhan AKBULUT
Doç. Dr. Gülce ÖĞRÜÇ ILDIZ
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep D. GERGİN