Projeler

Yürütücü/Araştırmacı/Araştırma ekibi Proje destek türü Proje başlığı Başvuru Yılı Kabul/Red
Dr. Öğr. Üyesi Edip Seçkin / İnşaat Mühendisliği İKÜ BAP-2206/Ulusal Faz Değiştirme Malzemesinin Dolgu Zeminlerde Kullanımının Donma Çözülme Davranışına Etkileri 2022 Kabul
Dr. Öğr. Üyesi Duygun Fatih Demirel / Endüstri Mühendisliği TÜBİTAK 1001 / Ulusal Beklenen İstanbul Depreminin İstanbul Ekonomisine Dinamik Etkilerinin Analizi: Sistem Dinamiği Modeline Entegre Edilmiş Girdi-Çıktı Ekonomik Modeli 2021 Kabul
Dr. Öğr. Üyesi Duygun Fatih Demirel / Endüstri Mühendisliği İKÜ-BAP2201 / Ulusal Marmara Denizi'nde Görülen Müsilajın Balıkçılık, Turizm ve Deniz Taşımacılığı Üzerine Etkilerinin Sistem Dinamiği Yaklaşımı ile İncelenmesi 2021 Kabul
Prof. Dr. Nihal Sarıer / İnşaat Mühendisliği İKÜ-BAP2102 / Ulusal Gıda Ambalajlamada Kullanılabilecek Kurkumin ve
Zeytin Yaprağı Ekstresi Katkılı Yenilebilir Anti-Bakteriyel Filmlerin Hazırlanması
2021 Kabul
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Yazıcı / İnşaat Mühendisliği İKÜ-BAP2202 / Ulusal Temel Deformasyonlarının Rastgele Alan Zemin Özellikleriyle Sayısal Analizi 2021 Kabul
Dr. Öğr. Üyesi Nazife Özge Fercan / İnşaat Mühendisliği İKÜ-BAP2203 / Ulusal Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Tahmin Edilen Zemin Geoteknik Özelliklerinin Deneysel Kontrolü: İstanbul İli Avrupa Yakası Güneyi Zeminleri Hakkında İncelemeler 2021 Kabul
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Patlar Akbulut / Bilgisayar Mühendisliği İKÜ-BAP2012 / Ulusal İş stresine bağlı etkilerin ve duygusal reaksiyonların analizi için fizyolojik ve çevresel sinyal tabanlı deneyim örnekleme çerçevesi 2020 Kabul
Dr. Öğr. Üyesi Güray Gürkan / Elektrik-Elektronik Mühendisliği İKÜ-BAP2002 / Ulusal Baskılı devre kartları için düşük
maliyetli otomatik kusur tespit sisteminin geliştirilmesi
2020 Kabul
Dr. Öğr. Üyesi Edip Seçkin / İnşaat Mühendisliği İKÜ-BAP2006 / Ulusal Farklı Zemin Türlerinde
Değişik Isıtma Teknikleri ile Belirlenen Plastisite Özelliklerinin Kayma Mukavemeti Üzerindeki
Etkileri
2020 Kabul
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nurettin Uğural / İnşaat Mühendisliği İKÜ-BAP2101 / Ulusal Modüler Bina Yapılarının Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Entegrasyonunun Yaşam Döngüsü Maliyet Bazlı İncelenmesi 2020 Kabul
Dr. Öğr. Üyesi Esra Saatçi / Elektrik-Elektronik Mühendisliği İKÜ-BAP1801 / Ulusal Akciğer basınçlarının invasiv olmayan yöntemler ile kestirilmesi amacıyla akciğer basınçları ve akciğer sesleri arasındaki ilişkinin modellenmesi 2018 Kabul
Doç. Dr. Akhan Akbulut / Bilgisayar Mühendisliği TÜBİTAK 1003 / Ulusal Hayalet Uzuv Sendromu tedavisi için Sanal Gerçeklik ve Arttırılmış gerçeklik temelli sistemin geliştirilmesi 2017 Kabul
Dr. Öğr. Üyesi Esra Saatçi / Elektrik-Elektronik Mühendisliği TÜBİTAK 1004 / Ulusal Akciğer Basınçlarının invasiv olmayan yöntemler ile kestirilmesi amacıyla akciğer basınçları ve akciğer sesleri arasındaki ilişkinin modellenmesi 2017 Kabul
Doç. Dr. Çağatay Çatal / Bilgisayar Mühendisliği TÜBİTAK İkili İşbirliği Slovenya / Uluslararası Yazılım Zafiyetlerinin İleri Makine Öğrenmesi Teknikleri Kullanılarak Kestirimi 2016 Kabul
Doç. Dr. Özgür Polat / Endüstri Mühendisliği TÜBİTAK 3001 / Ulusal Alışılmışın dışında yeni güneş gözeleri: Bant aralığı tasarlanmış ferroelektrik- fotovoltaik (Fe-Pv) malzemelerin sentezlenmesi ve karakterizasyonu 2016 Kabul
F. Üney-Yüksektepe, T. Aktin, B. Akin, C.A. Bozoklar / Endüstri Mühendisliği Ulusal Sanayi Projesi (Florence Nightingale Hastanesi ile ortak olarak yapılmıştır) / Ulusal “An Optimization Approach to Multi-Way Kidney Exchange and Developing an Expert System” 2014-2015 Kabul
Prof. Dr. Nihal Sarıer / İnşaat Mühendisliği TÜBİTAK 1001(Araştırma) / Ulusal Dinamik Isı Yönetimi Yapabilen Nanokompozit Yapılı Ağların ve Dokusuz Yüzeylerin Tasarımı ve Geliştirilmesi 2014 Kabul
Prof. Dr. Nihal Sarıer / İnşaat Mühendisliği TÜBİTAK COST Aksiyonu / Uluslararası Multifunctional Nanopartciles for Magnetic Hypertherima&Indirect Radition Therapy (RADIOMAG) 2014 Kabul
T. Aktin, Z. Gergin, N. Göker, M. Mutlu / Endüstri Mühendisliği Uluslararası Sanayi Projesi (Inditex veÖZ-AK Tekstil ile ortak olarak yapılmıştır)/ Uluslararası Value Stream Mapping for Green Waste Reduction Under the Scope of Evergreen Project 2013 Kabul
F. Üney-Yüksektepe, T. Aktin, B. Akin, C.A. Bozoklar / Endüstri Mühendisliği Ulusal Sanayi Projesi (Florence Nightingale Hastanesi ile ortak olarak yapılmıştır)/ Ulusal Deceased Donor Kidney Transplantation: A Mathematical Programming Approach 2012-2013 Kabul
Prof. Dr. Nihal Sarıer / İnşaat Mühendisliği TÜBİTAK-İKÜ/ Ulusal Çok Fonksiyonlu Teknik Tekstillerin Tasarımı ve Geliştirilmesi 2007 Kabul
Prof. Dr. Akın Önalp / İnşaat Mühendisliği TÜBİTAK 1001(Araştırma)/ Ulusal İnce Daneli Zeminlerin Sismik Koşullarda Yenilmesinin Adapazarı Kriterleri ile Tanısında Dinamik Deneylerin Etkisi 2006 Kabul
Prof. Dr. Turgut Uzel / İnşaat Mühendisliği TÜBİTAK KAMAG / Ulusal Ulusal CORS (Sürekli Gözlem Yapan GPS İstasyonu) Sisteminin Kurulması (Ulusal DATUM Dönüşümü) 2006 Kabul
Prof. Dr. Akın Önalp / İnşaat Mühendisliği TÜBİTAK / Ulusal Sıvılaşma Potansiyelinin Belirlenmesinde Koni Penetrasyon Deneyi(CPT) Sönümlenme Yönteminin Uygulanması 2005 Kabul
Prof. Dr. Nihal Sarıer / İnşaat Mühendisliği TÜBİTAK-İKÜ / Ulusal Sıcaklık Düzenleme İşlevi Olan Akıllı Tekstillerin Tasarımı ve Geliştirilmesi 2003 Kabul

Son Güncelleme Tarihi: Pt, 07/25/2022 - 16:48