Projeler

İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik Fakültesi akademik kadrosunun katıldığı ulusal ve uluslararası araştırma projeleri:

Prof. Dr. Nihal Sarıer İnşaat Mühendisliği TÜBİTAK-İKÜ Sıcaklık Düzenleme İşlevi Olan Akıllı Tekstillerin Tasarımı ve Geliştirilmesi 2003
2006
Tamamlandı
Prof. Dr. Akın Önalp İnşaat Mühendisliği  TÜBİTAK Sıvılaşma Potansiyelinin Belirlenmesinde Koni Penetrasyon Deneyi(CPT) Sönümlenme Yönteminin Uygulanması 2005 Tamamlandı
Prof. Dr. Akın Önalp İnşaat Mühendisliği  TÜBİTAK 1001(Araştırma) İnce Daneli Zeminlerin Sismik Koşullarda Yenilmesinin Adapazarı Kriterleri ile Tanısında Dinamik Deneylerin Etkisi 2006 Tamamlandı
Prof. Dr. Akın Önalp İnşaat Mühendisliği  TÜBİTAK KAMAG Ulusal CORS (Sürekli Gözlem Yapan GPS İstasyonu) Sisteminin Kurulması (Ulusal DATUM Dönüşümü) 2006 Tamamlandı
Prof. Dr. Nihal Sarıer İnşaat Mühendisliği TÜBİTAK-İKÜ Çok Fonksiyonlu Teknik Tekstillerin Tasarımı ve Geliştirilmesi

2007
2011

Tamamlandı
Dindar, A.A. İnşaat Mühendisliği İKÜBAB, İKÜARP111201010102 Deprem Hasarlarının Kırılma Eğri Fonksiyonları ile Olasılıksal Hesaplanma Yöntemi İçin Bir Bilgisayar Yazılımının Geliştirilmesi (İKÜ-Sa-Ma), Önen Y.H. 2012 Tamamlandı
Prof. Dr. Yusuf Hatay Önen İnşaat Mühendisliği İKÜBAB, İKÜARP111201010103 GNSS Esaslı Deplasman Ölçüm Yöntemlerinin Dinamik Sistemlerde Uygulanması (GNSS_Shake Table) 2012 Tamamlandı
Prof. Dr. Nihal Sarıer İnşaat Mühendisliği TÜBİTAK 1001(Araştırma) Dinamik Isı Yönetimi Yapabilen Nanokompozit Yapılı Ağların ve Dokusuz Yüzeylerin Tasarımı ve Geliştirilmesi 2014
2016
Tamamlandı
Prof. Dr. Nihal Sarıer İnşaat Mühendisliği TÜBİTAK COST Aksiyonu Multifunctional Nanopartciles for Magnetic Hypertherima&Indirect Radition Therapy (RADIOMAG)

2014
2019

Devam
Dindar, A.A. İnşaat Mühendisliği TÜBİTAK Projesi 115Y246 Akşehir Simav Fay Sisteminin Güncel Tektonik Hareketlerinin İzlenmesi 2015 Tamamlandı
Dindar, A.A. İnşaat Mühendisliği TÜBİTAK Projesi 115Y2015 Yapı Sağlığı İzlenmesine Yönelik Ulusal Ölçme Sistemi Geliştirilmesi 2015 Tamamlandı
Doç.Dr. Çağatay Çatal Bilgisayar Mühendisliği TÜBİTAK İkili İşbirliği Slovenya Yazılım Zafiyetlerinin İleri Makine Öğrenmesi Teknikleri Kullanılarak Kestirimi 2016 Tamamlandı
Dr. Öğr. Üyesi Akhan Akbulut Bilgisayar Mühendisliği TÜBİTAK 1003 Hayalet Uzuv Sendromu tedavisi için Sanal Gerçeklik ve Arttırılmış gerçeklik temelli sistemin geliştirilmesi 2017 Tamamlandı
Dr. Öğr. Üyesi Esra Saatçi Elektrik-Elektronik Mühendisliği TÜBİTAK 1004 Akciğer Basınçlarının invasiv olmayan yöntemler ile kestirilmesi amacıyla akciğer basınçları ve akciğer sesleri arasındaki ilişkinin modellenmesi 2017 Tamamlandı
Polat, Ö.   TÜBİTAK Projesi 116F025 'Alışılmışın Dışında Yeni Güneş Gözeleri: Bant Aralığı Tasarlanmış Ferroelektrik - Fotovoltaik (Fe-Pv) Malzemelerin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu​ 2018 Devam

 

İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik Fakültesi akademik kadrosunun katıldığı ulusal ve uluslararası sanayi projeleri:

  • Aktin, T., Gergin, Z., Mutlu, M. (İKÜ), “Assessment of Low-Liquor Ratio Dyeing Machines with Efficient Washing Processes: A Value Stream Mapping Study Under the Scope of Green to Wear Project”, Uluslararası sanayi projesi (Inditex, İspanya ve Mayteks Örme Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ortak olarak yapılmıştır), Ocak 2015-Mayıs 2016.