Dr. Öğr. Üyesi Duygun Fatih Demirel, Bildirisini Sundu

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkan Yarcımcımız Dr. Öğr. Üyesi Duygun Fatih Demirel, 21-22 Ekim 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilen “19th International Logistics and Supply Chain Congress" başlıklı kongrede, “A Time-variant Capacitated Facility Location and Network Design Problem for Wastewater Treatment Systems” isimli bildirisini sundu.