Dr. Öğr. Üyesi Duygun Fatih Demirel, Bildirisini Sundu

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkan Yarcımcımız Dr. Öğr. Üyesi Duygun Fatih Demirel, 7-9 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen “3rd International Defence Industry Symposium" başlıklı sempozyumda, “A System Dynamics Approach for Modeling the Interrelationships between Defence Expenditures and Economic Growth” isimli bildirisini sundu.