“Kadın Mühendis Sayısının Yükselmesi Ülke Ekonomisini de Kalkındırır”

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), meslekler ve cinsiyete ilişkin önyargılara karşı kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla Dengeni Koru toplumsal eşitlik platformunu hayata geçirdi. Konu hakkında konuşan Mühendislik Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe, üniversite ve bölüm tercihlerinde önyargıların etkisini özellikle mühendislik dallarında gözlemlediğini belirtti. Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe, “2022 yılı Mart ayı itibarıyla üniversitemizdeki kadın öğrenci oranı yüzde 45 seviyesindeyken, mühendislik öğrencileri için bu oran yüzde 23 civarındadır. Kızlarımızın mühendislik mesleğini seçmemelerinin temelde iki nedene dayandığını düşünüyorum. Bunlardan birincisi aile etkisi iken, ikincisi rol model eksikliğidir.” diye konuştu.

Meslek ve Önyargılar Konusunda Aileler Bilinçlendirilmeli

Mühendislik mesleğinin çok zor ve yorucu olduğu yönündeki bakış açısının da etkisine değinen Dekanımız, “Aileler, kızlarını daha rahat ve kolay olduğunu düşündükleri mesleklere yönlendirmektedir. Öte yandan, rol model olacak kadın mühendislerin sayıca azlığı ve ön planda yer al(a)mamaları da önemli nedenlerdir. Toplumsal ön yargıların kaldırılması konusunda hem üniversitelere hem de sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir. Aileleri bilinçlendirmek ve kızların mühendislik mesleğine olan ilgisini arttırmak için meslekleri tanıtan bilgilendirici seminerler düzenlemeli ve mühendislikteki başarılı kadın rol modelleri ön plana çıkarma yönünde tanıtımlar yapılmalıdır.” açıklamasında bulundu.

Mühendislik Mesleği Erken Yaşta Tanıtılmalı

Lise eğitiminin başındaki başarılı kız öğrencileri kadın mühendislerle buluşturan etkinliklerin mühendislik dallarına yönelik önyargıları kırmak için etkili olacağına değinen Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe, işletmelerin bu konudaki misyonu hakkında şunları söyledi:

“Kadın mühendis çalıştıran şirketlere verilecek çeşitli devlet teşvikleri ve avantajlar da şirketlerin bu yöndeki tutumunu olumlu etkileyecektir. Bu sayede iş dünyasındaki artan kadın mühendis çalıştırma talebi de kızların bu mesleği seçmesi konusundaki farkındalığını artıracaktır.”