"Mühendislik Fakültesi Günü"

Öğrencilerimizin akademik, sportif, sosyal ve kültürel başarılarını kutlamak üzere düzenlenen Mühendislik Fakültesi günü 10 Mayıs 2022 Salı günü, saat 10:30’da Ataköy Kampüsü ön bahçede (E5 girişi) yapılacaktır. 

Etkinlik Programı:

  • İkram ve açılış konuşmaları
  • Öğrenci kulüpleri gösterileri 
  • Gösteri yapan takımların takdimi ve kutlanması
  • Yüksek Onur Öğrencileri’nin takdimi ve kutlanması
  • Konferanslarda ve yarışmalarda üniversitemizi başarı ile temsil eden öğrencilerin takdimi ve kutlanması
  • Başarılı öğrenci kulüplerinin yönetiminde görev alan öğrencilerin takdimi ve kutlanması
  • Spor takımlarında görev alan öğrencilerin takdimi ve kutlanması