Mühendislik Fakültesi Uzaktan Çalışma İlkeleri

“Mühendislik Fakültesi Uzaktan Çalışma İlkeleri”, 15 Ekim 2020 tarih ve 2020 - 2021/ 1 Sayılı Senato Toplantısında görüşülüp uygun bulunarak Mütevelli Heyeti onayı ile yürürlüğe girmiştir.

Mühendislik Fakültesi tarafından uzaktan çalışmanın temel unsurlarını oluşturan düzenleme, geliştirme ve denetleme maddelerinin gerçekleştirilmesi için hazırlanan ilkelere Mevzuat sistemimizden erişebilirsiniz.  Tüm akademik ve idari personelin kılavuzda belirtilen ilkeler doğrultusunda faaliyetlerini yerine getirmesi beklenmektedir.