Zorunlu Staj

Staj Başvurusu


Staj Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu (Internship Management System User Manual) için tıklayın...

Tanım Zorunlu Staj, IV. yarıyıl sonundan başlayarak mezuniyete kadar olan sürede, kamu ya da özel işyerlerinde, Mühendislik (İlgili Bölümde) ile ilgili alanlarda uygulamalı olarak yapılan çalışmadır. Staj çalışması, yaz okulu dahil hiç bir akademik dönemle örtüşemez.
Süre Zorunlu Staj süresi 40 iş günüdür.
Yer Stajlar, Bölüm'ün ve Fakülte'nin duyurduğu işyerlerinde ya da öğrencinin seçtiği ve Bölüm Staj Kurulunca onaylanan kuruluşlarda yapılabilir.
Süreç Staj çalışması her bir dönem için aşağıda sıralanan adımları içerir.
 • İş yerini belirlemek ve Staj Kurulu/Danışmanının onayını almak,
 • Stajı ilgili bölüm tarafından belirlenen kapsam ve çerçevede yapmak,
 • Staj sonunda, çalışmanın yapıldığı kuruluşa Staj/Stajyer Değerlendirme Formunu onaylatmak,
 • Staj Raporunu, tanımlanan biçim ve içerikte hazırlayıp, her sayfası imzalı basılı bir kopyayı, Staj/Stajyer Değerlendirme Formu ile birlikte Bölüm Staj Kurulu/Danışman'a teslim etmek.
Rapor Öğrenci yaptığı her staj çalışması için ayrı bir Rapor düzenler (farklı dönemlerde yapılan çalışmalar, aynı işyerinde de olsa ayrı stajlar olarak kabul edilir).
Staj Raporu: Bölümünüze ait staj dokümanları ve ayrıntılı bilgiler için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

İKÜ Staj Yönergesi'ne İstanbul Kültür Üniversitesi "Mevzuat" sisteminden erişebilirsiniz. 

 • Staj, Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili alanlarda uygulamalı olarak yapılan bir çalışmadır. 
 • Toplam staj süresi 40 iş günüdür.  
 • Staj çalışmasının 20+20 olacak şekilde ikiye bölünüp, 4. ve 6. yarıyılların bitişinde, farklı firma veya departmanlarda yapılması önerilmektedir.
 • 4. yarıyıl bitişinde staj çalışmasının sadece 20 iş günlük kısmı yapılabilir, 40 iş günü olarak yapıldığı takdirde staj komisyonu yalnızca 20 iş gününü geçerli kabul edecektir.
 • 6. yarıyıldan sonra, staj çalışmasının tamamının (40 iş gününü) tek seferde, aynı firmada ve aynı departmanda tamamlanmak istemesi durumda, öğrenciden kapsamlı bir staj beklenmektedir.
 • Staj raporlarının teslimi dönem başlangıcından itibaren en geç 2 hafta içerisinde yapılmalıdır. Aksi durumda raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Staj raporunun, ana dili Türkçe olan öğrenciler tarafından Türkçe yazılması gerekmektedir.

Staj Komisyon Üyeleri 

Prof. Dr. Murat TAYLI
Dr. Öğr. Üyesi Bahar İLGEN
Arş. Gör. Ezgi D. TÜREYEN

*Staj raporları danışmanlar tarafından tek seferde değerlendirilip Y/Z notlarını vermek üzere staj komisyonuna iletilecektir. Düzeltme amaçlı geri dönüş yapılmayacaktır. (Internship reports will be evaluated by the academic advisors once, and passed to the internship committee for grading (Y or Z). No feedback will be done for revision.)
**Yaz okulunda ders alan öğrenciler, tek ders alıyor olsalar bile, bu süreç içerisinde (final haftası hariç) staj yapamazlar.
(Your internship period cannot coincide with the summer school period (except the final exams week), even if you’re registered to one course.)

***Staj başvurusunun, Staj Yönetim Sistemi üzerinden, staj başlangıç tarihinden en az 10 gün önce yapılması gerekmektedir. Aksi durumda sistem başvuruyu kabul etmeyecektir.
(You must apply for internship via Internship Management System,at least 10 days before the intended start date of your internship. Otherwise, the system will not allow you to submit your application to your advisor.)

İlgili Dosyalar/Bağlantılar 

Staj Süreci Akış Diyagramı (Internship Process Flowchart) e

[F0] Zorunlu Staj Formu (Mandatory Internship Form)

e

[F1] İşyeri Kabul Yazısı (Company Acceptance Letter)

e

[F2] Kurum Staj Değerlendirme Formu (Company Evaluation Form)

e

[R0] Kapak Sayfası (Cover Page)

e

[R0] Kapak Sayfası (Cover Page) - EN

e
[R1] Haftalık Rapor (Weekly Report) e
[R1] Haftalık Rapor (Weekly Report) - EN e

İlgili Dosyalar/Bağlantılar 

Staj Süreci Akış Diyagramı (Internship Process Flowchart) e

Zorunlu Staj Formu (Mandatory Internship Form)

e

İşyeri Kabul Yazısı (Company Acceptance Letter)

e

Kurum Staj Değerlendirme Formu (Company Evaluation Form)

e

Kapak Sayfası (Cover Page)

e
Haftalık Rapor (Weekly Report) e
Staj Raporu (Internship Report) e

Staj Değerlendirme Formu

e

Arş. Gör. İlayda Ülkü KARABULUT

E-posta: i.karabulut@iku.edu.tr
Tel: 498 41 41 / 4244    

Arş. Gör. Uğurcan DÜNDAR 

E-posta: u.dundar@iku.edu.tr
Tel: 498 41 41 / 4773

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Ethem TARHAN

E-posta: e.tarhan@iku.edu.tr
Tel: 498 41 41 / 4238

For Engılısh

İlgili Dosyalar/Bağlantılar 

Internship Process Flowchart e
TR - Petition e

EN-Petition

e

İşveren Bilgilendirme Formu

e

IE5802 Internship Template

e

IE7803 Internship Template

e

Intern Evaluation Form

e

Submission Form

e

İlgili Dosyalar/Bağlantılar 

Staj Başvuru Formu e

Staj Rapor Kapağı

e

Günlük Rapor

e

Haftalık Rapor

e

Kurumsal Staj Değerlendirme Formu

e