Zorunlu Staj

Staj Başvurusu


Staj Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu (Internship Management System User Manual) için tıklayın...

Tanım Zorunlu Staj, IV. yarıyıl sonundan başlayarak mezuniyete kadar olan sürede, kamu ya da özel işyerlerinde, Mühendislik (İlgili Bölümde) ile ilgili alanlarda uygulamalı olarak yapılan çalışmadır. 
Süre Zorunlu Staj süresi 40 iş günüdür.
Yer Stajlar, Bölüm'ün ve Fakülte'nin duyurduğu işyerlerinde ya da öğrencinin seçtiği ve Bölüm Staj Kurulunca onaylanan kuruluşlarda yapılabilir.
Süreç Staj çalışması her bir dönem için aşağıda sıralanan adımları içerir.
 • İş yerini belirlemek ve Staj Kurulu/Danışmanının onayını almak,
 • Stajı ilgili bölüm tarafından belirlenen kapsam ve çerçevede yapmak,
 • Staj sonunda, çalışmanın yapıldığı kuruluşa Staj/Stajyer Değerlendirme Formunu onaylatmak,
 • Staj Raporunu, tanımlanan biçim ve içerikte hazırlayıp, her sayfası imzalı basılı bir kopyayı, Staj/Stajyer Değerlendirme Formu ile birlikte Bölüm Staj Kurulu/Danışman'a teslim etmek.
Rapor Öğrenci yaptığı her staj çalışması için ayrı bir Rapor düzenler (farklı dönemlerde yapılan çalışmalar, aynı işyerinde de olsa ayrı stajlar olarak kabul edilir).
Staj Raporu: Bölümünüze ait staj dokümanları ve ayrıntılı bilgiler için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

İKÜ Staj Yönergesi'ne İstanbul Kültür Üniversitesi "Mevzuat" sisteminden erişebilirsiniz. 

 • Staj, Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili alanlarda uygulamalı olarak yapılan bir çalışmadır. 
 • Toplam staj süresi 40 iş günüdür.  
 • Staj çalışmasının 20+20 olacak şekilde ikiye bölünüp, 4. ve 6. yarıyılların bitişinde, farklı firma veya departmanlarda yapılması önerilmektedir.
 • 4. yarıyıl bitişinde staj çalışmasının sadece 20 iş günlük kısmı yapılabilir, 40 iş günü olarak yapıldığı takdirde staj komisyonu yalnızca 20 iş gününü geçerli kabul edecektir.
 • 6. yarıyıldan sonra, staj çalışmasının tamamının (40 iş gününü) tek seferde, aynı firmada ve aynı departmanda tamamlanmak istemesi durumda, öğrenciden kapsamlı bir staj beklenmektedir.
 • Staj raporlarının teslimi dönem başlangıcından itibaren en geç 2 hafta içerisinde yapılmalıdır. Aksi durumda raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Staj raporunun, ana dili Türkçe olan öğrenciler tarafından Türkçe yazılması gerekmektedir.

Staj Komisyon Üyeleri 

Prof. Dr. Murat TAYLI

 

İlgili Dosyalar/Bağlantılar 

Staj Süreci ve Adımları (Internship Process and Steps) e

[F0] Zorunlu Staj Yazısı (Mandatory Internship Letter)

e

[F1] İşyeri Kabul Yazısı (Company Acceptance Letter)

e

[F2] Kurum Staj Değerlendirme Formu (Company Evaluation Form)

e

[R0] Kapak Sayfası (Cover Page)

e

[R0] Kapak Sayfası (Cover Page) - EN

e
[R1] Haftalık Rapor (Weekly Report) e
[R1] Haftalık Rapor (Weekly Report) - EN e
Sık Sorulan Sorular (Frequently Asked Questions) e

İlgili Dosyalar/Bağlantılar 

Internship Process e

Mandatory Internship Letter

e

Company Acceptance Letter

e

Company Evaluation Form

e

Internhship Evaluation Form

e
Internship Report Template e

Internship Student Handbook

e

Kurum Staj Değerlendirme Formu

e

Zorunlu Staj Yazısı

e

İşyeri Kabul Yazısı

e

Staj Raporu

e

Internhship FAQ

e

Prof. Dr. Murat Ermiş

E-posta: m.ermis@iku.edu.tr
Tel: 498 41 41 / 4906 

Dr. Öğr. Üyesi Okay Işık 

E-posta: o.isik@iku.edu.tr
Tel: 498 41 41 / 4762

Arş Gör.Hasan Hüseyin Çelebi

E-posta: h.celebi@iku.edu.tr
Tel: 498 41 41

Arş Gör. Ezgi Yıldırım Arslan

E-posta: e.arslan@iku.edu.tr
Tel: 498 41 41 / 4290

İlgili Dosyalar/Bağlantılar 

Staj Esasları

e
[F0] İKÜ Sigorta Üstlenme Formu e
[F1] İşyeri Kabul Yazısı e
[F2] Stajyer Değerlendirme Formu e

[F3] Staj Onay Formu

e

IE5802 Staj Raporu Şablonu

e

IE7803 Staj Raporu Şablonu

e

 

 

Sıkça Sorulan Sorular

1.    Dönem içinde staj yapabiliyor muyum?
Staj dersi dışında herhangi bir derse kayıtlı olduğunuz dönemde akademik takvimde belirtilen final sınavlarının bitimine kadar zorunlu stajınızı yapamazsınız. 

2.    Güz ve bahar dönemleri arasındaki ara tatilde staj yapabiliyor muyum?
Akademik takvimde ilan edilen güz dönemi finallerinin bitiş tarihi ile bahar döneminin ilk günü arasında staj yapılabilir.

3.    Yaz okulunda ders alacağım. Bahar ve Yaz Dönemi arasında staj yapabiliyor muyum?
Yaz okulunda ders alacak öğrenciler akademik takvimde ilan edilen bahar dönemi finallerinin bitiş tarihi ile yaz okulunun ilk günü arasında staj yapabilirler.

4.    Yaz okulunda ders alırken staj yapabiliyor muyum?
Yaz okulunda staj dersi dışında herhangi bir derse kayıtlı iseniz akademik takvimde belirtilen yaz okulu final sınavlarının bitimine kadar zorunlu stajınızı yapamazsınız. Bu durum kayıtlı olduğunuz ders haftada sadece bir gün bile olsa geçerlidir.

5.    Staj dersini ne zaman seçmeliyim?
Staj dersini stajınızı tamamladıktan sonraki ilk dönemde almalısınız. Örneğin ağustos ayında staj yapan bir öğrenci staj dersini takip eden güz döneminde, güz ve bahar dönemleri arasında staj yapan öğrenci staj dersini takip eden bahar döneminde; bahar dönemi ve yaz okulu arasında ya da temmuz ayında stajını yapan bir öğrenci staj dersini takip eden yaz okulunda ya da güz döneminde seçmelidir.

6.    2. sınıftan sonraki yaz tatilinde Üretim stajımı yapabilir miyim? 
IE7803 Üretim stajının yapılabilmesi için mutlaka IE6404 - Üretim Planlama ve Kontrol dersini başarılı bir şekilde tamamlamak gerekmektedir. Bu ders de bölüm ders programımızda altıncı dönemde (yani üçüncü sınıfta) yer aldığı için ikinci sınıftan sonraki yaz tatilinde üretim stajı yapılamaz.

7.    Stajlarımı en erken ne zaman yapabilirim?
Stajlarınızı yapmaya en erken dördüncü döneminizden sonra başlayabilirsiniz.  

8.    Derslerimi tamamladım. Sadece staj derslerim kaldı. Dönemde staj yapabilir miyim?
Evet. Staj yapmayı planladığınız dönem başında dersi seçebilmek için akademik danışmanınızdan mezuniyet için sadece staj dersinizin kaldığını gösteren bir dilekçe talep etmeniz ve dilekçeyi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na iletmeniz gerekmektedir. Kredi onayınız sonrasında Mali İşler Daire Başkanlığı’na dilekçeyi iletmeniz gerekmektedir. Stajınızı tamamladıktan sonra 2 hafta içinde gerekli evrakları sisteme yüklemek için staj komisyonu ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Kontroller sonucu uygun bulunursa mezuniyetiniz için gerekli işlemler yapılmaktadır.


9.    Cumartesi – Pazar günleri, resmi tatillerde yaptığım staj sayılır mı?
Cumartesi günleri staj günü olarak sayılabilir. Bunun için firmadan Cumartesi günü çalıştığınıza dair bir belge almanız gerekmektedir. Pazar günü ve resmi tatil günleri için Üniversitemiz tarafından sigorta yapılamadığından dolayı bu günler staj günü olarak sayılmamaktadır. 

10.    F0 belgesi nedir ve nereye yükleyeceğim?
Zorunlu staj formudur. Staj yapacağınız firma tarafından stajınızın zorunlu staj kapsamında olduğuna dair bir belge talep edilirse sırasıyla akademik danışmanınıza, firma yetkilisine ve staj koordinatörüne belgeyi imzalatmanız gerekmektedir. Sisteme yüklenmesine veya staj öncesi veya sonrasında teslim edilmesine gerek yoktur.

11.    F1 belgesi nedir ve nereye yükleyeceğim?
İş yeri kabul yazısıdır. Online staj başvurusu yaparken sisteme yüklenmesi gerekmektedir.    

12.    Pandemi döneminde staj yapmam mümkün müdür? 
Evet. Staj yapılabilecek dönem koşullarına uygun bir staj tarih aralığı belirlediyseniz yapabilirsiniz.

13.    Pandemi döneminde staj başvurusu izlenmesi gereken aşamalar nelerdir?
Staj yapacağınız firma ve tarih aralığı belirlendikten sonra İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına hitaben “Pandemi sürecinde ……../……… tarihlerde ……………. iş yerinde kendi isteğim ile staj yapmak istiyorum” şeklinde bir dilekçe yazıp imzalamalı ve bu dilekçeyi e-mail yolu ile akademik danışmanınıza ve sonra İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına göndermelisiniz. Sonrasında online staj başvurusu yapmanız ve akademik danışmanınıza bilgi vermeniz gerekmektedir. Stajınız onayladıktan ve tamamlandıktan sonra duyurulan evrakları belirtilen teslim tarihine kadar sisteme yüklemeniz gerekmektedir.

14.    Proje stajı yapılması mümkün müdür?
Hayır, şu anda proje stajı gündemde değildir. Proje stajı ile ilgili bir gelişme olunca CATS üzerinden ilan edilecektir.

15.    Hangi dönemde zorunlu staj yapabilirim?
Akademik takvimde yer alan final haftasının bitimi ile bir sonraki dönemin ders başlangıç tarihi arasındaki sürede staj yapılabilir.

16.    Bir firmada çalışıyorum, sigortam var, yine de okulun sigorta yapması gerekiyor mu?
Evet, stajınız kabul olması için İKÜ’nün SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) girişi yapması gereklidir.

17.    Staj yerini buldum. Staj başlangıcından en az kaç gün önce belgelerimi İKÜ-STAJ YÖNETİM SİSTEMİNE yüklemem gerekmektedir?
Staj başvurunuz ile staj başlama tarihinizin arasında en az 10 gün olması gerekir.

18.    İKÜ-STAJ YÖNETİM SİSTEMİNE nasıl giriş yapabilirim?
Aşağıdaki bağlantıya NUMARANIZ@stu.iku.edu.tr kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yapabilirsiniz.
İKÜ-STAJ YÖNETİM SİSTEMİ’ne erişim için tıklayınız.
Staj Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu için tıklayın.

19.    Stajımı tamamladım. Gerekli belgeleri en geç ne zaman CATS sistemine yüklemeliyim?
Açılacak olan ilk dönemde evraklarınızı CATS sisteminde açılan ödev altına 2 hafta içinde yüklemeniz gerekmektedir. Örneğin, yaz döneminde staj yaptıysanız güz döneminde dersi seçip, raporunuzu CATS’e yüklemelisiniz. Ara dönemde staj yaptıysanız, bahar döneminde dersi seçip, raporunuzu CATS’e yüklemelisiniz.

20.    Stajımı tamamladım. Hangi evrakları hazırlamalıyım?
Aşağıdaki 4 belgeyi tek bir pdf dosyası olacak şekilde yüklemeniz gerekmektedir. 
Aşağıdaki belgelere ulaşmak için buraya tıkladıktan sonra Endüstri Mühendisliği’ni seçmelisiniz.
I. STAJ RAPORU
ii. İÇ DEĞERLENDİRME FORMU
iii. STAJ KONTROL LİSTESİ VE SUNUM FORMU
iv. ONAY FORMU

21.    Pandemi döneminde evraklarımda ıslak imza olması zorunlu mudur?
Hayır. Pandemiden dolayı her sayfaya imza-kaşe attırmanıza gerek yok. Staj onay formunu staj yaptığıniz şirkette bağlı olduğunuz müdür veya yetkili kişiye imzalatmanız gerekiyor. Bu belgeyi de taratıp staj raporunun son sayfasına eklemek zorundasınız.

22.    Pandemi döneminde stajımı tamamladım. Evraklarımı postalamam gerekir mi?
Hayır. Ders dönemi başlayınca stajlar özelinde açılan CATS sayfasında bulunan klasörlere yükleme yapmanız yeterlidir.

23.    Stajımı tamamladım, tüm evraklarımı hazırladım. Gerekli belgeleri nereye yükleyeceğim?
Gerekli tüm belgeleri tek bir PDF/Word dosyası halinde ders dönemi başlayınca stajlar özelinde acilan CATS sayfasında bulunan klasörlere yüklemeniz gerekmektedir.

24.    Derslerimi tamamladım. Staj(lar)ımı da tamamladım. Belgelerimi teslim ettikten sonra not girişim ne zaman yapılabilir?
Not girişleriniz, stajınızın bitiminden hemen sonrakii ders dönemi sonunda yapılır.

25.    F1 [Türkçe] ve F1[English] belgelerinin her ikisini de doldurmam ve teslim etmem gerekiyor mu?
Hayır, bir tanesini doldurmanız ve teslim etmeniz yeterlidir.

26.    Aynı firmada her iki stajımı da yapabilir miyim?
Evet, yapabilirsiniz.

27.    Üretim ve yönetim stajımı hangi departmanlarda yapabilirim?
IE5802 Staj I için Muhasebe / Finans, Lojistik / Depo, BT, İnsan Kaynakları, Satın Alma, Satış / Pazarlama, Proje Yönetim Ofisi, Stratejik Yönetim, Tedarik Zinciri Yönetimi, Ar-Ge departmanlarından herhangi biri seçilebilir. Ancak, IE7803 için Staj II için öğrencinin hammaddeden ürüne mal akışını görebildiği bir üretim şirketi seçilmelidir. Üretim Planlama, Üretim ve Kalite Kontrol gibi departmanlar IE7803'e uygundur.

İlgili Dosyalar/Bağlantılar için lütfen tıklayın...

İKÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İLE STAJ PROTOKOLÜ İMZALANMIŞ OLAN FİRMALAR

No Firma Staj Yapabilecek Protokol İmzalanma Tarihi
Bölüm Kontenjan
1 Mikrodizayn Teknoloji San. ve Tic. Ltd. Şti. Bilgisayar Mühendisliği 10 25 Mayıs 2022
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 20
Endüstri Mühendisliği 10
2 Çift Geyik Karaca Giyim San. ve Tic. A.Ş. Bilgisayar Mühendisliği 1 11 Ekim 2022
Endüstri Mühendisliği 2
3 Studioteks Tekstil San. ve Dış Ticaret Ltd. Şti Endüstri Mühendisliği 1 20 Kasım 2022
4 DEKA Elektronik A.Ş. Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3 18 Ağustos 2023
Endüstri Mühendisliği 2

 


Son Güncelleme Tarihi: Cu, 02/23/2024 - 15:36